Below you can find logos, similar to the Shanghai Shenhua.

Shenhua Shenhua vector