Below you can find logos, similar to the GZhD.

GZhD 160 GZhD 160 vector