Below you can find logos, similar to the Actif Plus Groupe.

Europa Plus Nizhny Novgorod Europa Plus Nizhny Novgorod vector
KNS PLUS KNS PLUS  vector
Plus Plus  vector
Groupe Azur Assurances Groupe Azur Assurances vector
Volga Plus Volga Plus vector
Colorplus Colorplus vector
CoPathPlus 312 CoPathPlus 312 vector
Ecoclim Plus Ecoclim Plus vector
Autoplus Autoplus  vector
Centre Plus Centre Plus vector
PlusEight System PlusEight System vector
Groupe ESC Groupe ESC vector
Faroudja Picture Plus Faroudja Picture Plus vector
e'plus e'plus vector
CESI Groupe CESI Groupe vector